Dodaj do ulubionych   |   strona główna  
   

 

|   Ubytování  |  Lyžařský vlek  |   Informátor   |    Galérie    |    Kontakt   |    LINKI    |Několik slov o městě Kudowa Zdrój...
 

   

Kudowa- Zdrój jsou jedny z nejkrásnějších polských lázní, situovaných v jihozápadní části Ziemi Kłodzkiej v nadmořské výšce 388 – 700 m.n.m. Město leží v ploché kotlině o délce 9km a šířce 6km. Ze třech stran je otočena horami: Stołowými, Lewińskými a Orlickými horami. Městem prochází mezinárodní cesta E 67 Wrocław – Praha. V bezprostředním sousedství města funguje jeden z největších hraničních přechodů mezi Polskem a Českou republikou: Kudowa Zdrój – Náchod.
 

 

Kudowa – Zdrój patří mezi nejstarší lázně v Polsku a Evropě. První zmínka o této oblasti pochází z roku 1477 a objevila se v dokumentu Henryka Starszego, syna českého krále Jiřího z Poděbrad. První název vesničky zněl Lipolitov. V polovině 16. století se název změnil na Chudoba, pozdějí Kudoba a od roku 1945 Kudowa – Zdrój. Nejstarší část Kudowy je Czermna, která byla postavena již v 16. století. První zmínky o minerálních pramenech pochází z roku 1580 a informace o lázních najdeme v kronice Ludvíka z Náchoda pod názvem Cermenské Lázně. V roce 1625 (možná již v roce 1621) byla vytištěna práce kłodzkého protestanta G. Aeluriusa „Glaciographia“, ve které píše, že kudowská voda byla považována za velmi chutnou, zdravou a byla „upřednostňována před vínem“.

Prvním známým vlastníkem lázní byl vrchní velitel císařských vojsk v době třicetileté války (1618-1648) Albrecht von Wallenstein (1583-1634), a po něm jeho švagr hrabě A. E. Terzky z Náchoda. Zařízení k léčebným koupelím bylo vyrobeno ze dřeva a známé byly již kolem roku 1630. Naučný rozbor minerálních vod učinil doktor Kremer v naučné práci z roku 1694.

V 18. století byla minerální voda poslána do Berlína. V roce 1777 wrocławská oficína „Kornów“ vydala v polštine průvodce po slezských lázních, mezi jinými po Kudowě a Dusznikách, jejichž autorem byl Daniel Vogl.

Na konci 18. století byly prameny obezděny a bylo vysušeno území dnešního parku. V roce 1783 přešly lázně do vlastnictví spolku lékařu, což zapříčinilo rozvoj jejich léčebných funkcí. V roce 1795 byla vybudována dřevěná lázeňská budova s 20 vanami (rozebrán v roce 1907) a vedle ní budova pro pacienty (dnešní „Zámeček“ – lázeňská nemocnice). V době napoleonských válek, v červnu 1813, sídlil v Czemné pruský král Wilhelm III., spolu se svou manželkou a dcerami, v dnešním „Zámečku“. Po porážce Napoleona, kdy Kudowa spadla do rukou hraběcího rodu Götzenů, nastala další výstavba lázní.

V roce 1847 Kudowu navštívilo 300 pacientů. V roce 1850 A. Duflos analizoval minerální vodu a prohlásil, že má léčivé vlastnosti. Naproti tomu zásluhou místního lékaře J. Jacoba byla Kudowa prohlášena v roce 1870 za lázně, kde je možné léčit nemoci srdce, což mělo značný vliv na zvýšení počtu pacientů, který v roce 1900 dosáhl 4150 pacientů. Byly to první kardiologické lázně na německém území. V druhé polovině 19. století zde často pobýval pruský polní maršál hrabě Helmut von Moltke (1800-1891) spolu s rodinou. Jakmile lázně získala v roce 1904 dynamická společnost z Wrocławi, následnému kolejovému spojení s Kłodzkem a vybudování si vlastní elektrárny, došlo k rychlému rozvoji lázní. Budují se penzionáty a také obytné domy. V roce 1906 byl vybudován dům Charlotty (dnes léčebný institut č. 3), byl postaven hotel s divadlem, tzv. „Książecy dwór“ (dnes „Polonia“ léčebná nemocnice č. 2). V dnešní době se počet pacientů zvýšil na 8000 ročně. Mezi nimi byl i sir Winston Churchill. Po skončení 2. světové války se Kudowa, kterou minuly vojenské operace, ocitla v hraniční oblasti Polska a zároveň v roce 1945 získala městské práva. Začala se rozvíjet prostorově i hospodářsky a stala se jedněmi z nejpopulárnějších lázní a rekreačních středisek v kraji.

 


informace pochází z internetové strany  
www.kudowa.pl
     Návrat   Domů 

 

MORENA - PORTALE INTERNETOWE 2007